Genel Hükümler Ve Koşullar

GENEL HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

HESAP AÇMAYA DAİR KURALLAR

 

Bir müşteri, kayıtlı olmadıkça ve GriBet hesabına sahip olmadıkça bir oyuna katılamaz.Bir hesap oluşturmak için, bu müşterinin, kayıt için başvuruda bulunmuş olması gerekir, bu başvuru için ise en az aşağıdaki şart ve koşullar aranacaktır:

 

a. Müşterinin (18) yaşından büyük olması gerekir,

b. Müşterinin kullanıcı Adı

c. Müşterinin TC kimlik no

ç. Müşterinin doğum tarihi

d. Müşterinin geçerli e-mail adresi

e. Müşterinin geçerli adresi

f. Müşterinin telefon no

 

Kayıt için başvuruda bulunan müşteri, başvuru formunda beyan edilen herhangi bir bilginin doğru ve gerçek olduğunu taahhüt ve kabul eder. GriBet, daha evvel kaydı bulunan bir müşteriyi tekrar kaydetmez ve eğer bu müşterinin hesap sahibi olarak kaydı alınırken doğru olmayan bilgiler beyan etmiş olduğu tespit edilirse,  GriBet bu müşterinin kaydını iptal edecektir.

 

GriBet  kendi takdirine bağlı olarak ve her istediği zaman kullanmak üzere aşağıdakilere dair haklarını saklı tutar:

 

- Bir GriBet hesabının açılması ve/veya mevcut bir hesabın kapatılmasını herhangi bir açıklamaya gerek kalmaksızın reddetmek,

- Yatırılan paraları herhangi bir açıklamaya gerek kalmaksızın reddetmek,

-GriBet, bir GriBet hesabının yasadışı sahte ya da dürüst olmayan uygulamalar için kullanılıyor olduğu ya da kullanılabileceği hususunda meşru kaygılara sahipse, bir kullanıcının promosyon faaliyetleri, yarışmalar ve diğer hizmetlere katılımını askıya almak ve/veya iptal etmek

​- Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini işleme koymadan önce  Kullanıcı tarafından beyan edilen kimlik ve/veya başka durumların doğrulanması için belgeleri istemek

​- Bir bahise ve/veya GriBet hesabındaki bir işleme ilişkin olarak GriBet yönetmeliğinin doğrudan veya dolaylı ihlal edilmesi ve/veya başka izinsiz faaliyetlerde bulunulması halinde bir GriBet hesabında mevcut tutarlara el koymak ve/veya bunları cezai tazminat olarak kesintiye uğratmak

 

Hesap sahibi olmak üzere başvuran bir müşteri,  on sekiz (18) yaşının altında olmadığını beyan ve taahhüt eder. Reşit olmayanlar kayıt yaptıramaz ve bir GriBet hesabına sahip olamazlar. GriBet, yaşa dair bir kanıt isteme hakkını saklı tutar ve beyan edilen bilgilerin doğrulanması için kontrolleri gerçekleştirir. Yaşa dair ikna edici kanıtlar sunulana kadar hesaplar askıya alınabilir.

Bir kullanıcı aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder:

 

- GriBet'in bahis açtığı herhangi bir spor, yarışma ya da ligde profesyonel oyuncu/sporcu olmadığını,

- Yasal anlamda sınırlandırılmış olmadığını,

- Üçüncü bir taraf için hareket etmediğini,

- Aşırı kumarbaz olarak nitelendirilmediğini,

- Bir suç ve/veya başka izinsiz faaliyetlerden elde edilmiş paraları hesaba yatırmadığını ve/veya hesabından çekmediğini,

- Bir GriBet hesabının doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğu suç niteliğinde faaliyetlerde bulunmadığını ve/veya,

- İkamet ettiği ülkede yasak veya kısıtlanmış bir faaliyet olmasına rağmen, GriBet’te hesap açmadığını, satın alma yapmadığını ya da GriBet hizmetlerini kullanmadığını ve/veya oyunlara katılmadığını.

 

GriBet aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder:

 

- Müşterilere ait fonları/tutarları güvenli şekilde ve gereğince yönetmeyi,

- Bir kullanıcıya dair verileri, geçerli kanunlar, yasal düzenlemeler ve/veya benzer düzenlemeler uyarınca yönetmek,

- Kullanıcı hesapları arasında herhangi bir fon transferi yapmak için kullanıcılara olanak sunmamak,  

 

 

Bir GriBet hesabına faiz tahakkuk etmez. Müşteri GriBet’i bir finansal kurum olarak değerlendirmemelidir. Bir kullanıcı tek seferde tek bir  GriBet hesabına sahip olabilir.GriBet, bir kullanıcı hesabının üçüncü bir şahıs tarafından bahis ve/veya tekrar kaydın onaylanması amacıyla (yeni bir isim dahil) kullanıldığına dair  güçlü bir çıkarımı söz konusu olduğunda, GriBet böylesi bir hesaptan yapılan bahisleri geçersiz kılma ve kazanan hesabı iptal etme hakkını saklı tutar.

 

GriBet aynı zamanda, gereksiz şekilde farklı hesaplarda bulunan tüm fonları, tek bir GriBet hesabına yeniden tahsis etme ve arta kalan gereksiz hesapları silme hakkını saklı tutar. Bahsi geçen gereksiz hesaplara verilen promosyonlar yeniden tahsis edilmeyecektir.

 

Bir GriBet hesabı devredilemez. Kullanıcıların müşterilerden hesap satın alması, devir alması veya edinmesi ya da bunlara hesap satması, devretmesi yasaktır. Anlaşmazlık halinde, kullanıcının GriBet Müşteri destek Birimine bir şikayet başvurusunda bulunması önerilir. Tarafların makul bir süre içerisinde dostane yollarla uzlaşmak için ellerinden geleni yapmaları gerekir.

 

GriBet, kayıtlı bir kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir şikâyet üzerine derhal aşağıdakileri soruşturmakla yükümlüdür:

 

a. GriBet tarafından yürütülen oyun işlemi

 

b. GriBet tarafından işletilen bir oyuna dair işlemlerde GriBet acentesinin yaptığı işlemler.